WordPress 5.1 – WordPress Betty được cập nhật – Gutenberg nhanh hơn

WordPress 5.1 – WordPress Betty được cập nhật – Gutenberg nhanh hơn

Phiên bản 5.1 của WordPress, có tên là Betty Carter được đặt theo tên ca sĩ nhạc jazz nổi tiếng Betty Carter.

Theo sau WordPress 5.0  - một phiên bản chính giới thiệu trình soạn thảo block editor mới – WordPress 5.1 tập trung vào đánh bóng, đặc biệt là bằng cách cải thiện hiệu suất tổng thể của trình soạn thảo. Ngoài ra, bản cập nhật này có những tính năng tốt hơn, nhanh hơn và an toàn hơn với một số công cụ cần thiết cho admin và cả developer.

Hãy cùng khám phá những tính năng hấp dẫn có trên wordpress 5.1.

Tính năng site health

Với tính bảo mật và tốc độ, bản phát hành này giới thiệu các tính năng cảnh báo tình trạng trang web đầu tiên của WordPress . WordPress sẽ bắt đầu hiển thị các thông báo cho quản trị viên của các trang web chạy các phiên bản lỗi thời của PHP, đây là ngôn ngữ lập trình hỗ trợ WordPress.

Khi bạn cài đặt các plugin mới, các tính năng site health của WordPress sẽ kiểm tra chúng dựa trên phiên bản PHP bạn đang chạy. Nếu plugin yêu cầu phiên bản không hoạt động với trang web của bạn, WordPress sẽ ngăn bạn cài đặt plugin đó.

Cập nhật wordpress 5.1

Cập nhật wordpress 5.1

Tăng tốc trình soạn thảo

Được giới thiệu trong WordPress 5.0, trình soạn thảo block editor mới tiếp tục được cải thiện. Đáng kể nhất, WordPress 5.1 bao gồm các cải tiến hiệu suất trong trình chỉnh sửa. Với trình soạn thảo block editor bạn sẽ cảm thấy nhanh hơn một chút để bắt đầu và gõ sẽ cảm thấy mượt mà hơn.

Chúng ta hãy cùng mong đợi cải thiện hiệu suất nhiều hơn trong vài bản phát hành tiếp theo.

Nâng cấp dành cho developer

Đa dữ liệu

WordPress 5.1 giới thiệu bảng cơ sở dữ liệu mới để lưu trữ siêu dữ liệu được liên kết với các trang web và cho phép lưu trữ dữ liệu trang web tùy ý có liên quan trong bối cảnh nhiều trang / mạng.

API cron

API Cron đã được cập nhật với các chức năng mới để hỗ trợ trả lại dữ liệu và bao gồm các bộ lọc mới để sửa đổi lưu trữ cron. Những thay đổi khác trong hành vi ảnh hưởng đến việc sinh ra cron trên các máy chủ chạy FastCGI và PHP-FPM phiên bản 7.0.16 trở lên.

Các quy trình xây dựng JS mới

WordPress 5.1 có một tùy chọn xây dựng JavaScript mới, theo sau việc sắp xếp lại mã lớn bắt đầu trong phiên bản 5.0.

Tính năng tuyệt vời dành cho developer

Các cải tiến khác bao gồm:

Cập nhật giá trị cho WP_DEBUG_LOG

Tệp cấu hình thử nghiệm mới không đổi trong bộ kiểm tra, móc hành động plugin mới

Bộ lọc ngắn mạch cho wp_unique_post_slug(), WP_User_Queryvàcount_users()

Một human_readable_durationchức năng mới

Cải thiện phân loại vệ sinh metabox

Hỗ trợ hạn chế cho các phím meta khi sử dụng WP_Meta_Query

Một người dùng mới làm điều đó sai thông báo của người dùng khi đăng ký điểm cuối API REST

Tôi là một freelance, mọi kiến thức mà tôi chia sẻ cho bạn đều là miễn phí!